Entreprenør gravde i hekkeområde til rødlistet fugleart: – Det er et trist syn

Johanne Lunga reagerer på at det i år igjen blir utført gravearbeid som forstyrrer hekkende sandsvaler. Entreprenør sier de er nødt til det for å få sikret farlig tomt.

HAR ANMELDT FORHOLDET: Johanne Lunga forteller at det var flokkevis med sandsvaler i området rundt tomta, før de begynte gravingen på nytt for to uker siden. Hun har anmeldt forholdet og bedt kommunen ta grep.  Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

I fjor la Johanne Lunga merke til at graving og utbygging i Borgåsvegen 6a og 6b forstyrret en flokk rødlistede sandsvaler som hadde etablert en hekkekoloni i det som da var en nokså liten start på tomteutgravingen.