Nyvalgte styrer i lokale selskap

LEDER: Liv B. Ulriksen leder sparebankselskap. 

Eksklusiv

• LIV B. ULRIKSEN (bildet) leder Sparebanken Finans Nord-Norge AS i Storgata med Trude Glad som nestleder. Medlemmer er Beate Søberg, Grete Hansen og Anders Hjort.