Håndtverker konkurs for andre gang

Håndverker Jonny Jenssen har begjært oppbud og er konkurs for andre gang.

bobestyrer: Advokat Roar Bårdlund tar seg av boet i håndverksbedriften. 

Eksklusiv

Det er selskapet Jenssen Håndverk AS på Kvaløya som tingretten har satt sluttstrek for. I kjennelsen heter det at den samlede gjelden er på rundt 1 million kroner, mens aktiva settes til null.