Nytt reiselivsselskap konkurs

Tingretten tok begjæringen til følge. Nå er I Travel Kvaløya AS konkurs.

konkurs: Laila Gustavsen valgte å begjære oppbud for sitt reiselivsselskap. 

Eksklusiv

Styreleder og eieeier Laila Gustavsen innkalte til ekstraordinær generalforsamling medio juni. Da ble det besluttet å begjære oppbud.