Solmund spiller lutt – nå har han tatt historisk doktorgrad på UiT

Da luttist Solmund Nystabakk disputerte i slutten av juni, tok han UiTs første doktorgrad i kunstnerisk utviklingsarbeid. Det er første gang noen har tatt en slik doktorgrad på lutt i Norge.

DOKTOR: Luttist Solmund Nystabakk er doktor i kunstnerisk utvikling. Han er den første i Norge som har tatt en slik doktorgrad på lutt.   Foto: Daniel Lilleeng

Eksklusiv

Doktorgraden er avlagt ved Musikkonservatoriet på UiT Norges arktiske universitet og ved Norges musikkhøgskole. Nystabakk startet det omfattende arbeidet med forskningsprosjektet høsten 2016. Temaet er fremføring av luttsanger fra 1500-og 1600-tallet, med fokus på kommunikasjon- og fremføringskontekst.