Frivillig for studenter å melde flytting til studiestedet

For studenter er det frivillig å melde flytting til Folkeregisteret når de flytter dit de skal studere.

UiT Norges arktiske universitet.  Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

Vanligvis må man melde flytting til Folkeregisteret innen åtte dager etter at man har flyttet, men studenter kan velge selv om de ønsker å endre deres folkeregistrerte adresse. Dette informerer Skatteetaten om i en pressemelding.