I fremtiden vil nordnorske bedrifter være avhengig av folk som kan flere fremmedspråk: Her er språkene du burde lære deg

Det er ikke enkelt å lære seg et fremmedspråk, men ifølge ekspertene er det verdt det. Mens engelsk og tysk fremdeles er viktig, burde man ifølge NHO Arktis ikke undervurdere viktigheten av russisk og kinesisk i fremtidas arbeidsmarked.

DIREKTØR I NHO ARKTIS: Målfrid Baik mener russisk og kinesisk vil bli viktigere i årene som kommer   Foto: Moment Studio

Eksklusiv

Når det er snakk om nyttige fremmedspråk i arbeidslivet, er det naturlig at tanken først faller på engelsk.