Kranfirma konkurs

Tromsø Kran & Maskin AS er konkurs etter at eierne begjærte oppbud.

Bobestyrer Bjørn August Krane 

Eksklusiv

I kjennelsen fra tingretten kommer det fram at den samlede gjelden er på 440.000 kroner. Selskapets aktiva – en varebil – er anslått til rundt 10.000 kroner.