Her vil kommunen bygge opptil 30 nye kommunale boliger

Det er et enormt behov for kommunale boliger i Tromsø, og kommunen jobber for å forbedre situasjonen.

KOMMUNALE BOLIGER: Disse boenhetene skal etter planen erstattes med småblokker som kan utgjøre opp mot 30 nye kommunale boliger.  Foto: Håkon Steinmo

Eksklusiv

I Tindvegen i Tromsdalen står det i dag syv boenheter som har vært i bruk som kommunale boliger. Nå planlegger kommunen at de skal rives og erstattes med småblokker, som vil øke antallet boenheter fra syv til cirka 30.