Flere norske flyplasser åpner koronatestsenter, men flyplassjefen ser ikke behov for det i Tromsø

Oslo Lufthavn følger etter Bergen og Stavanger og oppretter et eget testsenter på flyplassen.

FLYPLASSJEF: Ivar Helsing Schrøen tror kommunens testsenter i Fiolvegen har god nok kapasitet til at det ikke er nødvendig å opprette et eget senter på Langnes.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

Vi vil nok ikke opprette et slikt senter med mindre det kommer et pålegg om at vi må gjøre det.

Inger Hilde Trandem, kommuneoverlege
Eksklusiv