Helsedirektoratet krever at Tromsø kan teste 1,5 prosent av befolkningen, men kommunen vil ikke bygge opp kapasitet som står ubrukt

Kommuneoverlege Inger Hilde Trandem sier at kommunen har en plan for hvordan testkapasiteten kan økes hvis det skulle bli behov for det.

Koronasenteret i Fiolvegen brukes til både testing og sporing av koronaviruset.  Foto: Håkon Steinmo

Vi har kapasitet til å teste det vi må teste.

Inger Hilde Trandem, kommuneoverlege
Eksklusiv

Tirsdag publiserte NRK en oversikt over testkapasiteten til alle norske kommuner. Konklusjonen er at verken Oslo, Bergen eller Trondheim klarer å møte kravet fra Helsedirektoratet om at kommunene skal kunne teste 1,5 prosent av befolkningen hver uke.