På dette studiet er åtte av ti nye studenter kvinner: – Vi jobber for å få en bedre kjønnsbalanse

På tannlegestudiet på UiT er hele 80 prosent av de nye studentene kvinner.

SKJEVT FORDELT: Kvinneandelen på ontologi ved opptaket dette høstsemesteret er på 80 prosent.  Foto: Jon Terje Eiterå

Eksklusiv

Tall fra Samordna opptak viser at odontologi på UiT er et ettertraktet yrke, spesielt for kvinner. Kvinneandelen ved opptaket dette høstsemesteret viser at 80 prosent er kvinner.