Parkeringsselskap tapte i tingretten mot fylkeskommunen

Park Nordic mente Troms og Finnmark fylkeskommune skulle betale dem for tapt fortjeneste, men fylkeskommunen slapp unna da retten anslo at parkeringsselskapet ikke ville tjent på anbudet uansett.

VANT: Troms og Finnmark fylkeskommune vant i tingretten mot Nordic Park.  Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / Scanpix

Eksklusiv

22. juni 2017 utlyste Troms fylkeskommune en åpen anbudskonkurranse for å drifte parkeringsregulering ved 13 fylkeskommunale institusjoner. Anskaffelsen var delt opp i to delkontrakter, hvorav den ene var i Tromsø med omtrent 900 parkeringsplasser, og den andre var i Harstad med omtrent 300 parkeringsplasser.