Førsteklassingene på Tromsdalen skole ble ønsket velkommen av rektor med koronahilsen

For førsteklassingene vil første skoledag alltid være ulik alle andre dager, men koronaen gjorde årets skolestart spesiell på flere måter.

Jeg skal lære å lese bokstaver.

Pia Sivertsen Loe (6), førsteklassing
Eksklusiv

Det regner på Tromsdalen skole tirsdag morgen når skoleelevene vender tilbake til hverdagen etter en lang sommerferie.