Wiik-familien splitter morselskapet

Wiik-familien og Knut J. Borch splitter opp Tind Invest Tromsø AS.

fisjon: Terje Wiik fisjonerer morselskapet i fire nyetableringer. 

Eksklusiv

Gründer Terje Wiik sier at fisjonen først og fremst er en strukturendring, men at hans sykdom og lite tilstedeværelse også har hatt sitt å si.