Nye styrer i foreninger og foretak

leder: Ketil Arnesen er gjenvalgt i arbeiderforeningen. 

Eksklusiv

• KETIL ARNESEN (bildet) leder Tromsø Arbeiderforening med adresse Bikuben i Kirkegårdsveien. Med seg som medlemmer har han Ronald Søbstad, Gunn Sissel Jaklin, Olav Eriksen og Randi Thørring.