Forsker på hvordan det er å være ung same i Norge: – Mange føler at det er belastende å hele tiden måtte forklare eller forsvare sin kultur

Gjennom prosjektet Mihá skal forskere på UiT kartlegge unge samers psykiske helse. Ett av målene er å utjevne sosiale helseforskjeller som kan finnes mellom minoritets- og majoritetsungdom.

KARTLEGGER: Den psykiske helsen til unge samer skal forskes på i regi av universitetet i Tromsø.  Foto: Heiko Junge

Eksklusiv

Prosjektleder og professor, Ketil Lenert Hansen, forteller at det er forsket lite på hvordan det er å være ung same i Norge, og hvilke utfordringer og opplevelser de har knyttet til sin samiske identitet.