Endringer i byens næringsliv

Her er en oversikt over endringer i deler av byens private og offentlige næringsliv.

NY JOBB: Lege Camilla Lundberg har begynt å jobbe på Kvaløysletta legekontor.   Foto: Tom Benjaminsen

Eksklusiv

• NORD-MALING – et enkeltpersonforetak i Anna Eides vei eid av Hamid Almachi.