LO-sjefen vil bruke gulrot og pisk for å løse boligkrisen i de største byene

I de største byene må myndighetene bli langt tøffere med å stille krav til utbyggere. – Kommunene må kreve at en større andel av boligbyggingen består av billigere boliger for unge og vanskeligstilte, sier LO-sjef Hans-Christian Gabrielsen som besøkte Tromsø torsdag.

BOLIGKRISE: LO-sjef Hans-Christian Gabrielsen ble informert om den vanskelige boligsituasjonen for studenter i Tromsø av Atle Lieni (i midten) og Brynjar Andersen Saus fra LO-studentene ved UiT. 

Eksklusiv

LO-sjef Hans-Christian Gabrielsen er i Tromsø torsdag og fredag, og første dag på besøksrunden ble innledet på universitetet i Breivika.