Full Steam lå an til å få første år med overskudd – men så kom korona

De tapte egenkapitalen i 2019 – men restauranten gir gass videre, tross korona og røde tall.

FULL STEAM Full Steam holder til i de gamle lokalene til Driv.   Foto: Frank Lande

Eksklusiv

Årsregnskapet etter første hele driftsår i 2018 endte med et underskudd på over 1,5 millioner kroner – dermed var egenkapitalen brukt opp. Tallene viser en negativ egenkapital på i underkant av 1,3 millioner kroner ved utgangen av fjoråret.