Helsehuset skal være et korttidstilbud, likevel er rundt en tredjedel av plassene okkupert av pasienter som har rett på sykehjemsplass

Tromsø kommune har fem sykehjem, men snart legges ett av dem ned. Det vil skape enda større press på eldreomsorgen.

UNNTAKSTILSTAND: Pasienter blir liggende lenge på Helsehuset fordi det ikke er er ledige sykehjemsplasser.  Foto: Ronald Johansen

Når man reduserer antall sykehjemsplasser, men likevel har ganske mange pasienter med behov for langtidsplass, så skaper det press på tjenesten.

Randi Lovise Kubban
Eksklusiv

Tromsø kommune jobber med en såkalt «venstredreining» i helse- og omsorgstjenesten. Målet er at eldre skal bo lenger hjemme i stedet for å havne på sykehjem.