Lillevi (15) er blant de aller flinkeste elevene i norsk skole – nå skal elever som henne få bedre oppfølging

Utdanningsdirektoratet har laget en kompetansepakke til norske grunnskoler for å oppdage og følge opp elever med stort læringspotensial. UiT-professor mener at den norske skolen har oversett denne elevgruppa i mange tiår.

SKOLEFLINK: Hans Christian Askheimer hadde lese- og skrivevansker da han gikk på skolen og tror ikke dattera Lillevi Auroras ekstraordinære læringspotensial er hans fortjenesten. – Det har hun nok fra mora, sier han.  Foto: Ronald Johansen

Man har tenkt at dette er elever som klarer seg selv, men vi får stadig mer forskning som peker på det motsatte.

Mirjam Harkestad Olsen, UiT-professor
Eksklusiv

Ifølge Utdanningsdirektoratet er det en myte at alle elever med stort læringspotensial gjør det bra på skolen. Mange av dem presterer dårlig, mister motivasjonen og kan droppe ut av skolen. Derfor har direktoratet utviklet en digital kompetansepakke som skal hjelpe lærere med å oppdage elever med stort læringspotensial og verktøy for å utfordre dem faglig.