Nyvalgte styrer i lokale selskap

Få med deg siste nytt fra næringslivet.
Eksklusiv

• INGE FALCK OLSEN utgjør styret i Tromsø Næringsinvest AS i Håkon den gamles gate. Selskapet skal heretter drive investeringsvirksomhet i prosjekt og bedrifter.