Avviksmeldinger fra Helsehuset

Sykepleier på Helsehuset skal ha sagt at det ikke er så farlig om pasienter gis feil medisiner «fordi disse folka er jo gamle og er ferdig allikevel»

Av 218 avviksmeldinger ved Helsehuset handler 67 av dem om feilmedisinering. Ansatte peker på høyt arbeidspress, dårlige rutiner og mangelfull opplæring.

AVVIKSMELDINGER: Helsehusets ledelse har mottatt 67 avviksmeldinger om som blant annet omtaler en pasient som har fått dobbel dose fentanyl, et sterktvirkende opioid som er 75-100 ganger sterkere enn morfin.  Foto: Ronald Johansen

Den oppførselen er helt forkastelig og dette tar vi fullstendig avstand fra.

Roar Evjen, seksjonsleder for hjemmetjenester
Eksklusiv

iTromsø har fått innsyn i avviksmeldinger fra Helsehuset i perioden 1. januar til 31. august i år. Det er totalt meldt 218 avvik.