Næring:

80 sjømataktører i nord går sammen for å sikre flere oppdrag

En rekke kommuner lever bedre enn noen gang av sjømatnæringen. Og nå har en rekke bedrifter i nord samlet seg – for å sikre at ringvirkningene blir enda større lokalt.

GOD BUTIKK: Sjømatnæringa i nord er god butikk. Ikke bare for selskapene, men også for kommunene og en rekke leverandører, viser rapport fra Nofima.  Foto: Jan Harald Tomassen

Eksklusiv

Totalt har 80 ulike aktører innenfor havbruksnæringa, fra nordre Nordland og til Finnmark, slått seg sammen i et leverandørnettverk. Det er 10 havbruksselskap og mer enn 60 ulike leverandørbedrifter.