Førstestatsadvokat Lars Fause trekker seg fra administrative plikter

Førstestatsadvokat Lars Fauses kone, Anett B. Osnes Fause, har blitt partner i advokatselskapet Drechsler. Det kan føre til interessekonflikter.

INTERESSEKONFLIKT: Lars Fauses kone er blitt partner i advokatselskapet Drechsler, derfor velger han nå å trekke seg som embetsleder for å unngå habilitetskonflikter.   Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

Derfor har førstestatsadvokaten og embetslederen nå valgt å trekke seg fra sine administrative plikter.