Arbeidsledigheten i Tromsø går ned – men mange unge står fortsatt uten jobb

På tre uker har Tromsø fått 200 færre arbeidsledige. Fylket har den største nedgangen i landet.

FLERE I ARBEID: Ledigheten går ned både i kommunen og fylket, viser ferske tall fra Nav.   Foto: Gorm Kallestad

Eksklusiv

Per 22. september var 1.308 personer i Tromsø kommune definert som helt arbeidsledige i Nav-statistikken.