Se de ulike løsningene som foreslås for museumstomta og Mack-kvartalet

Det foreslås hotell på sørsjeteen eller utfylling i havna med hotell. Dette er de fire forskjellige løsningene for museumstomta og Mack-kvartalet. Politikerne må velge hvilket forslag de liker best.

UTREDER: Det er fire forslag til hvordan universitetstomta og Mack-kvartalet kan utnyttes. Denne illustrasjonen viser alternativ én, med hotell på sørsjeteen. I desember kommer den fulle rapporten og da skal politikerne velge hvilket alternativ de liker best. Illustrasjon: Gottlieb Paludan Architects 

Eksklusiv

Det er Gottlieb Paludan Architects Norge som nå sender inn fagrapporter til Tromsø kommune der de gjør en konsekvensutredning av de ulike utbyggingsalternativene som Tromsø kommune har vedtatt utredet i planprogrammet for området.