Dette skal bygget til den gamle lærerutdanningen brukes til

Tromsø kommune kommer til å fortsette med å bruke lokalene til Mellomveien 110 til undervisningsformål.

SMILER: Ordfører Gunnar Wilhelmsen og konstituert kommunedirektør Mari Enoksen Hult presenterte mandag at voksenopplæringa og barnevernstjenesten skal inn i bygget hvor lærerutdanninga tidligere holdt til.  Foto: Jørn Myreng

Eksklusiv

1. oktober overtok Tromsø kommune lokalene i Mellomveien 110, hvor lærerutdanningen tidligere holdt til, etter å ha kjøpt dem fra Statsbygg.