Bestrider vindkraftgebyr - fikk likevel inkassoregning

Tromsø Vind AS og Raudfjell Vind AS har protestert på et gebyr på 250.000 kroner for brudd på konsesjonskravene. Likevel sendte NVE kravet til innkasso.

STRID: Utbyggerne av vindkraftanlegget på Kvaløya har fått gebyr på 250.000 kroner for brudd på konsesjonsvilkårene. Nå er kravet sendt til inkasso, selv om utbyggerne har klaget. 

Eksklusiv

Utbyggerne av vindkraftanlegget på Kvaløya fikk gebyret fordi Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) mener selskapet har brudd vilkårene for bygging av veien opp til vindmøllene. Blant annet mener NVE at en sperreanordning for rein i området ikke har fungert slik det har vært tenkt.