Statsbudsjettet 2021:

Nå blir det dyrere for alkohol, tobakk og drivstoff

I regjeringens budsjettforslag for 2021, ligger det an til en kraftig økning i særlig prisen på alkohol og tobakk.

DYRERE: Avgiften på snus og tobakk øker kraftigere enn tidligere år.. Illustrasjonsfoto: Vidar Ruud / NTB scanpix 

Eksklusiv

De siste årene har avgiftene på alkohol og tobakksvarer økt med mellom 1,5 og 2,2 prosent årlig. Økningen vil etter alle solemerker bli kraftigere neste år.

I Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett heves nemlig avgiften på snus og sigaretter med henholdsvis 3,.7 prosent og 3,4 prosent.

Avgiftskategori

2020-regler

Forslag 2021

Endring i prosent

Avgift på alkoholholdige drikkevarer
Brennevinsbaserte drikkevarer over 0,7 vol.pst., kr/vol.pst. per liter

7,84

8,11

3,4

Annen alkoholholdig drikk fra 4,7 til og med 22 vol.pst., kr/vol.pst. per liter

5,11

5,29

3,5

Annen alkoholholdig drikk til og med 4,7 vol.pst., kr/liter
0,0–0,7 vol.pst.

-

-

-

0,7–2,7 vol.pst.

3,51

3,63

3,4

2,7–3,7 vol.pst.

13,18

13,64

3,5

3,7–4,7 vol.pst.

22,83

23,63

3,5

Gjæret alkoholholdig drikk fra 3,7 til og med 4,7 vol.pst, produsert ved små bryggerier.

varierer

varierer

-

Avgift på tobakksvarer
Sigarer, kr/100 gram

268

277

3,4

Sigaretter, kr/100 stk.

268

277

3,4

Røyketobakk, kr/100 gram

268

277

3,4

Snus, kr/100 gram

109

113

3,7

Skrå, kr/100 gram

109

113

3,7

Sigarettpapir, kr/100 stk.

4,10

4,24

3,4

Også avgiften på de fleste typer drivstoff går opp, med unntak av diesel.

Veibruksavgift på drivstoff

2020Forslag 2021 Endring i prosent

Bensin8, kr/liter

4,91

5,01

2,0

Autodiesel9, kr/liter

3,62

3,58

-1,1

Bioetanol10, kr/liter

2,37

2,45

3,4

Biodiesel11, kr/liter

3,62

3,66

1,1

Naturgass, kr/Sm3

1,02

1,82

78,4