Politikerne mislyktes i forsøket på å kutte i egne lønninger. Styrer mot merforbruk på 1,8 millioner kroner

Tromsø kommune ligger an til å bruke 68 millioner kroner mer enn det som ble vedtatt i budsjettet for 2020. Nå skal politikerne ta grep for å komme i balanse, men har regnet feil på tiltak som skulle få egne lønninger under kontroll.

VEDTOK KUTT: I mai stemte flertallet av kommunestyret for å ta kutt i egne lønninger og godtgjørelser, men en regnefeil og en misforståelse har ført til at de mest sannsynlig ikke kommer i balanse i år likevel.  Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

Kommunens økonomirapporter viser forventet forbruk ved årets slutt målt mot budsjettet som kommunestyret vedtok for 2020.