Pellerin tilkjent over åtte millioner kroner etter forurensningssak

ST1 Norge, som drifter Shell-stasjonene i Norge, må betale flere millioner kroner etter at det ble påvist forurenset jordmasse i Storgata.

DEKKER KOSTNADENE: Roar Dons, styreleder i Pellerin, får dekket kostnadene av ST1 etter å ha måtte tatt seg av forurensingen i Storgata.  Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

Pellerin har leid ut lokalene i Storgata til Norske Shell, nå ST1 Norge, fra 1966 til 2018 da lokalene ble revet.