Politimester Nilsen: – Vi vet at uønsket seksuell oppmerksomhet også skjer hos oss

Seks ansatte i politiet i Troms politidistrikt har i år rapportert om at de har opplevd uakseptabel seksuell oppmerksomhet på jobb.

OPPRØRT: Politimester Astrid Nilsen blir opprørt av at tilfeller av grove seksuelle upassende adferd er avdekket i politiet. 

Eksklusiv

En studie av forskerne Dag Ellingsen og Ulla-Britt Lilleaas har tatt for seg andelen kvinner i politiet, og funnet flere tilfeller av seksuell trakassering og uønsket seksuell adferd.