Skandfer (V) om at nybygg i milliardklassen ikke har p-plasser til hjemmetjenesten: – Helt ubegripelig

Administrasjonen lover at det skal tas hensyn til omsorgstjenestenes behov for parkeringsplasser i nye utbyggingsplaner.

KRITISK: Morten Skandfer (V) sa at han ikke kan fatte hvordan man har klart å ikke ta hensyn til at det skal leveres omsorgstjenester i nye boligblokker.  Foto: Ronald Johansen

Dette er ikke godt nok ivaretatt, det må vi bare erkjenne.

Mette Mohåg, avdelingsdirektør bymiljø
Eksklusiv

Hjemmetjenesten har meldt fra til kommunen at de mangler parkeringsplasser ved hjemmebesøk hos pleietrengende i store boligkompleks i sentrum. I tillegg er det ikke satt av parkeringsplasser i nye utbyggingsprosjekter langs Strandvegen, samt Vangberg og Workinntoppen.