Hemmeligholder risiko-rapport om atomubåter i Tromsø

Forsvaret har utarbeidet en rapport om mulig konsekvenser og risiko ved å få atomubåter til kai i Tromsø. Men innholdet holdes hemmelig.

HEMMELIHOLD: Risikoanalysen for amerikanske, reaktordrevne ubåter som planlegges å komme til kai i Tromsø holdes hemmelig. På bildet ser vi den norske KNM «UREDD», fra da den var innom Tromsø i mars i fjor. Båten er ikke reaktordreven, og bildet brukes som illustrasjon i saken.  Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

Forsvaret har bedt Tromsø kommune hjelpe USA med at amerikanske atomubåter kan legge til kai i Tromsø. Det har vært diskutert om ubåtene kan bruke kommunens nye, sivile kai i Grøtsund, etter at Forsvaret selv stengte ned NATOs gamle ubåtbase Olavsvern sør for Tromsø.