Kommunen mener forsvarets hemmelige atomubåt-rapport er ubrukelig

Kommunen mener Forsvarets hemmelige rapport ikke kan brukes til å lage en lokal beredskapsplan. Nå lover forsvarsministeren å redegjøre for planen med flere, nye opplysninger til kommunen.

KREVER FLERE OPPLYSNINGER: Kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen mener forsvaret må komme med en bedre, lokal risiko- og sårbarhetsanalyse for mottak av atomubåter. 

Eksklusiv

Allerede i vår fikk Tromsø kommune og de omkringliggende kommunene se en gradert versjon av risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS-analyse) utarbeidet av Forsvarets operative hovedkvarter utarbeidet for mottak av allierte atomubåter i Tromsø.