Naboer til koronasenteret etterlyser informasjon fra kommunen: – Jeg tror kanskje de glemmer litt av oss

Etter at koronasenteret ble flyttet til Kroken har deres nærmeste naboer i Jadevegen stilt flere spørsmål om praksisen av driften, uten å ha fått svar fra kommunen.
Eksklusiv

Tidligere denne måneden ble koronasenteret flyttet fra sine gamle lokaler i Fiolvegen til Kroken hvor det tidligere sykehjemmet var lokalisert.