Kontrollutvalget fikk nedslående rapport om Dreis: Sprengte budsjettene flere år på rad uten at noen reagerte

KomRev Nord fikk i fjor en bestilling fra Kontrollutvalget om å gå gjennom virksomheten til Dreis siden oppstarten i 2008. Funnene viser at det begynte å gå galt allerede i 2016.

KRITIKKVERDIG: Utvalgsleder Hans Petter Kvaal (H) mener at det viktigste rapporten har avdekket er at brudd på retningslinjer ikke har fått konsekvenser.  Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

Dreis er en avdeling skal legge til rette for en meningsfull arbeidshverdag for personer som er tjenestemottakere i seksjon for oppfølgingstjenester. I tillegg skal Dreis kunne tilby yrkesrettet erfaring til personer som faller utenfor det ordinære arbeidslivet.