UNN-ledere om den kommunale boligkrisen: – Det er dramatisk

Mangelen på kommunale boliger rammer pasienter på psykiatrisk avdeling og rusavdelingen på UNN hardt. UNN-ledere forteller nå om personer som har blitt liggende utskrivningsklare i ett år fordi Tromsø kommune ikke har nok boliger.

BOLIGKRISE: De mest sårbare i samfunnet rammes hardest av at det ikke har blitt bygd nok kommunale boliger. Nå mener UNN-lederne at politikerne må ta grep og sørge for å faktisk få bygget noe. Fra venstre: Rune Frydenlund, psykolog på ReStart (en døgnenhet på rusavdelingen), Vemund Myrbakk, leder for avdeling Nord (senter for psykisk helse og rusbehandling i Tromsø), Siren Hoven, leder for psykiatrisk avdeling og Ruben Sletteng, leder for rusavdelingen på UNN.   Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

Det har utviklet seg en negativ runddans som rammer pasientene både psykiatrisk avdeling og rusavdelingen på UNN.