Helsehuset har brukt over 73 millioner kroner over budsjettet på vikarbyrå

Siden oppstarten i 2017 har Helsehuset brukt svimlende summer på å leie inn vikarer. Roar Evjen, konstituert seksjonsleder for hjemmetjenester, retter pekefingeren på for dårlig rekruttering.

OVERSKRIDELSER: Ifølge Helsehuset regnskaper skal de har brukt over 73 millioner kroner mer enn hva som var budsjettert på kjøp av vikartjenester.  Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

Ifølge regnskap fra 2017 til og med 2. oktober 2020, som iTromsø har fått innsyn i, har Helsehuset brukt 73 millioner kroner på det som i regnskapet går under posten «kjøp av vikartjenester».