Dette «dyret» skapte trøbbel for oppdrettsanlegg

Flere oppdrettsanlegg i nord opplevde økt dødelighet og unormal adferd hos laksen etter at maneter dukket opp rundt flere av merdene.

PROBLEMER: Dette er manetene som har skapt utfordringer ved flere av oppdrettsanleggene i nord.  

Eksklusiv

Oppdrettsanlegg både i Troms og Finnmark opplevde nylig problemer som følge av maneter.