Her er Forsvarets hemmelige risiko-rapport om atomubåter – slik beskriver de et mulig terrorangrep mot Tromsø

Nedsmelting av atomreaktorer, spredning av atompartikler og mulige terrorforsøk. Alt står omtalt i forsvarets hemmelige risiko- og sårbarhetsanalyse. Nå kan iTromsø presentere hovedfunnene.

HEMMELIGHOLDT RISIKO: Risikoanalysen for mottak av reaktordrevne ubåter som planlegges å komme til kai i Tromsø, har vært holdt hemmelig. Nå kan iTromsø presentere hovedmomentene i rapporten, som tar for seg en rekke ulike mulige hendelser ved mottak av atomubåter. Her illustrert saken med den norske ubåten KNM «UREDD», fra da den var innom Tromsø i mars i fjor. Båten er ikke reaktordreven, og bildet brukes som illustrasjon i saken. FOTO: RONALD JOHANSEN 

Eksklusiv

Onsdag skal kommunestyremøtet i Tromsø ta stilling til om Tromsø kommune skal si ja til å ta imot amerikanske atomubåter.