Kommunestyret

Jørgensen (Frp) refset ordførerens beskrivelse av kommunens økonomiske situasjon: – Det er ikke tatt ned ett eneste årsverk

Ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) fikk skarp kritikk fra opposisjonen da kommunens økonomiske situasjon ble diskutert i kommunestyret.

REFSET ORDFØREREN: Bjørn-Gunnar Jørgensen (Frp) mener at Gunnar Wilhelmsen (Ap) og resten av den politiske ledelsen trikser med tall for å få ønsket resultat.  Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

Onsdag fikk kommunestyret økonomirapport 2 til orientering hvor det fremkommer at kommunen ligger an til et merforbruk på 69 millioner kroner ved årets slutt. Dette inkluderer ikke merforbruket på 57 millioner kroner fra i fjor, som skal dekkes inn i 2021. Dermed ligger det an til en budsjettsprekk på totalt 125 millioner kroner ved utgangen av året.