Nå legger UNN og fylkeskommunen dette området ut for salg

Åsgårdmarka, som eies av UNN og Troms of Finnmark fylkeskommune, legges ut på det åpne markedet.

SELGES: UNN og Troms og Finnmark fylkeskommune ønsker å selge Åsgårdmarka. 

Eksklusiv

Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Troms og Finnmark fylkeskommune eier området som ligger øst for Åsgårdvegen på Tromsøya. Nå går de sammen om å selge hele området.