Så mye skal politikerne spare på å si opp avisa og kjøpe middag for egne penger

Politisk ledelse fikk vedtatt en egen kuttliste for politikerutgifter i kommunestyret. Det skal spare kommunen for 175.000 kroner i årets to siste måneder.

UTVALGSLEDER: Benjamin Arvola Notkevich, leder i oppvekst- og utdanningsutvalget, sier at det ikke er mulig å skjerme barn og unge i den omfattende kuttrunden kommunen må gjennom.  Foto: Ronald Johansen

Det er ikke bare dumt å være i økonomisk krise fordi folk har nok vært litt late.

Benjamin Notkevich (SV)
Eksklusiv

Onsdag fikk kommunestyret økonomirapport 2 til orientering hvor det fremkommer at kommunen ligger an til et merforbruk på 69 millioner kroner ved årets slutt. Dette inkluderer ikke merforbruket på 57 millioner kroner fra i fjor, som skal dekkes inn i 2021. Dermed ligger det an til en budsjettsprekk på totalt 125 millioner kroner ved utgangen av året.