Kvaløysletta sykehjem skulle allerede vært nedlagt. Nå planlegges videre drift langt inn i 2021

Kommunen skulle spare millioner på å legge ned Kvaløysletta sykehjem innen 1. juli, men sykehjemmet har fortsatt 45 beboere.

SPARER IKKE PENGER: Enhetsleder Wigdis Anitha Olsen sier at Kvaløysletta sykehjem bruker like mye penger i år som i fjor. Nå ser det ut til at enheten vil trenge driftsmidler også i 2021. 

Vi planlegger med utgangspunkt i gjennomsnittlig liggetid på sykehjem, men i år har liggetiden blitt mye lengre enn vanlig på grunn av koronapandemien.

Gunhild Johansen (SV)
Eksklusiv