Sentrumsplanen:

Nå skal fremtidens sentrum avgjøres: – Vi er veldig glade for alle innspill

Byplanlegger Heidi Bjøru jobber nå med å gå gjennom innspillene som har kommet inn til kommunens sentrumsplan som har høringsfrist søndag 1. november.

SENTRUMSPLANEN: Det er mye å passe på når sentrums fremtid skal planlegges, forteller byplanlegger Heidi Bjøru (til høyre). Her er hun sammen med saksbehandler Bodil Ruud, som begge har vært med på å utforme sentrumsplanen.  

Eksklusiv

Kommune- og byutviklingsutvalget vedtok i juni å sende ut forslag til revidert kommunedelplan for Tromsø sentrum på høring.