Legestreiken er over: – Vi ser jo hvor skjør hele ordningen er når så få kommuner kan tas ut i streik før det vurderes som uforsvarlig

Regjeringen grep søndag 1. november inn i konflikten mellom KS og Legeforeningen med tvungen lønnsnemnd. Dermed avsluttes legestreiken.

SKJØRT OG TYNT: Lise Figenschou, hovedtillitsvalgt for fastleger i Troms, mener at dette viser hvor skjørt og tynt legevaktordningen er.   Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

Fastleger over hele landet har siden 26. oktober streiket for å få en endring i dagens ordning der kommunen bestemmer hvor mange timer ekstra de skal jobbe på legevakta – ved siden av ordinær arbeidstid på egen arbeidsplass.