Skal dele ut penger fra Troms Kraft-overskudd

Troms Holding skal dele ut 19,2 millioner kroner til prosjekter i Troms-regionen.

TROMS HOLDING: Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo og styreleder i Troms Holding, Line Fusdahl.   Foto: Hanne Holmgren Lille/Troms og Finnmark fylkeskommune

Eksklusiv

Selskapet Troms Holding ble opprettet før Troms og Finnmark ble slått sammen til ett fylke, og fikk overført alle aksjene det gamle Troms fylkeskommune hadde i Troms Kraft.